Om Livsscenen

Om Livsscenen

Livsscenen eies og drives av Marianne Natvig. Jeg er utdannet psykodramaterapeut fra Morenoinstituttet og musikkviter fra UiO. Jeg har lang erfaring som sanger og kulturformidler og fra terapeutisk stemmearbeid.


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil jobbe med. Jeg tilbyr individualterapi, gruppeterapi, parterapi og veiledning og kurs i kreativt stemmearbeid. Jeg tilbyr også kurs i stemmebruk og formidling. Kurs kan spesialtilpasses bestemte grupper som trenger påfyll og kunnskap om stemmen, stemmebruk og formidling.   


Jeg bruker psykodramametoden aktivt i min praksis. Psykodrama er en kreativ og dynamisk metode som kan benyttes i så vel psykoterapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt arbeid og i selvutvikling. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert, og vektlegger mulighet til endring. Jeg tilbyr både individuelle konsultasjoner og terapeutisk arbeid i gruppe.


All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PiN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Les mer om meg, om psykodrama som terapeutisk metode og om kreativt stemmearbeid.


Livet og scenen


Livet og scenen er den røde tråd i Livsscenen.


De ulike aktivitetene i Livsscenen har alle scenen som felles uttrykkssted.


  • Psykodrama er en dramaterapeutisk metode som har scenen som arbeidssted for terapeutisk fordypning. Psykodrama låner en rekke elementer fra teateret og har som en av sine mål at enhver kan spille hovedrollen i sitt eget liv.
  • Kulturformidling har scenen som et startpunkt for formidlingen, stedet hvor dialogen mellom utøver og publikum finner sted.
  • Livets mange hendelser utspiller seg i verden, på en slags livsscene, med ulik scenografi, og en uendelighet av sceneskifter, med individet i samspill med andre som hovedperson.
  • Å gi sin stemme til eller å heve stemmen er verbale bilder på å ta plass i verden med seg og sine egne meninger. Stemmen er både konkret og i overført betydning en kanal for å uttrykke seg, bli hørt og sett og å la sin mening bli hørt. Å gi lyd fra seg er en måte å skape seg selv og uttrykke seg som individ på livets scene.


Scenen gir mulighet til å utforske ulike sider ved det å være menneske. Scenen er en lekeplass, et formidlingssted, et terapirom, et sted for dialog og diskusjoner, et sted å bli berørt, et sted å bli bekreftet, et sted som rommer det hverdagslige og det som overskrider det hverdagslige. Scenen er et sted for kunst- og kulturformidling. Scenen er en møteplass mellom individet og gruppen, mellom historien, nåtiden og fremtiden, mellom teksten og tolkningen, mellom hovedrolleinnehaver og publikum. Scenen er et sted hvor samvær, samklang, resonans kan finnes og bygges. Scenen er også et sted for brytning, forhandling og håndtering av konflikter.


Det handler om livet. Om store og små livsspørsmål. Om å romme seg selv og de andre, møte seg selv i de andre. La seg løfte og bevege. Ta plass, gi sin stemme til, ta del i. Bli til i møte med de andre.


Livsscenen er et møtested og et vekststed hvor kreativitet og ærlig søken etter handlekraft og frihet i eget liv står sentralt.

Samarbeidspartnere

Dramakonsulenten Arne Husjord

Psykoterapeut Fride Engeset

Psykoterapeut Anine Aamaas

PiN (Psykodramaforeningen i Norge)

NFP (Norsk forbund for psykoterapi)

Qigongsenteret i Oslo 

Yogagården, Bø i Telemark

Individualterapi

Opplever du utfordringer i livet du trenger å jobbe med? Har du behov for å snakke med en nøytral person om det som er vanskelig? Ta kontakt for en samtale.


Jeg tilbyr også individualtimer i kreativt stemmearbeid. Les mer her:

Individualtimer i kreativt stemmearbeid