Kurs og grupper

Stemme og Livskraft


Stemmen er en unik ressurs! Kreativt stemmearbeid gir mulighet til å utforske, uttrykke og utvikle din egen unike stemme og utvide ditt uttrykksrepertoar som menneske.


Kurset Stemme og Livskraft gir mulighet til å bruke stemmen til å fremme vitalitet, livskraft og livsnærvær. Å jobbe med stemme, pust og kroppsbaserte øvelser gir gode muligheter for fordypning, utvikling og tydeliggjøring av sitt eget potensial som menneske.

Yoga og Stemme - retreat

Dagskurs i Oslo 2022

Dagskurs i Bø vår og sommer 2022 

Stemme og Livskraft helgekurs

Stemme og Livskraft dagskurs

Stemmekurs for terapeuter

Nær ditt hjerte - påfyllskurs 

Helgen 23.-24. april 2022 i Oslo 


Meld deg på her 


I påvente av blomstring av Elin Bergstø Rossing

Helgekurs og grupper


Datoer for psykodrama helgegrupper: 


Datoer:  3.-5. mars og 12.-14. mai 2023 

Tid: fredag 18-21, lørdag 10-18, søndag 10-17.30

Sted: Industrigata 46C, Oslo (Majorstua Terapifellesskap)

Pris: 4375,- (inkl. mva.)

Terapeuter: Marianne Natvig og Arne Husjord


Nær ditt hjerte

Kropp, stemme og psykodrama


Meld deg på her 

Psykodramagruppe


Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å delta i en gruppe gir mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 

 

Kveldsgruppe:  

Datoer 2023: 

Settes opp ved nok interesse.

 Meld deg på her