Hjem

Velkommen til Livsscenen

Terapi - Veiledning - Kursvirksomhet

 

Livsscenen drives av Marianne Natvig,

psykodramaterapeut og sanger.

 

Livsscenen er et møtested, et vekststed og et terapeutisk behandlingssted som rommer kreativitet, musikalitet, ærlige menneskemøter og mangesidig utforsking av hva det vil si å være et menneske og å møte livets mange utfordringer.

 

Livsscenen tilbyr:

 • Individualterapi
 • Gruppeterapi
 • Parterapi
 • Psykodramagrupper
 • Temagrupper/kurs
 • Kurs og veiledning i stemmebruk, sang og formidling

 

Terapi

Mange av oss opplever livsutfordringer det kan være nødvendig å få støtte og hjelp til å håndtere underveis i livet. Mange opplever perioder med nedstemthet og manglende glød i livet. Noen møter livsutfordringer som preger en store deler av livet. De fleste av oss trenger støtte under vanskelige perioder i livet. De fleste av oss trenger å være del av et fellesskap hvor det å være menneske og det å takle livets mange ulike sider ikke bare blir et ensomt prosjekt, men et prosjekt som kan deles.

 

Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil jobbe med. Jeg har kunnskap om og erfaring med en rekke metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser.

All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).

 

Kreativt stemmearbeid

Stemmen er en unik ressurs. Å utforske sin egen individuelle stemme åpner for indre dialog, ytre bevegelse og for skapende møter med andre. Kreativt stemmearbeid er fordypningsarbeid med utgangspunkt i stemme, pust og enkle kroppsbaserte øvelser.

 

Jeg tilbyr kurs og veiledning i kreativt terapeutisk stemmearbeid og kurs og veiledning i stemmebruk, sang og formidling. Jeg tar i mot enkeltklienter og tilbyr kurs og grupper. Jeg har faste kurs og jeg kan tilpasse kurs til bestemte gruppers behov.

Psykodrama

Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt og kunstnerisk arbeid og selvutvikling. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert, og vektlegger mulighet til endring. Jeg bruker psykodramametoden aktivt i min praksis og tilbyr individualtimer og deltakelse i psykodramagrupper i min terapeutiske praksis.

 

Jeg holder til i Skippergata 9 i Oslo sentrum. Kort vei fra offentlig kommunikasjon.

 

Ta kontakt med meg her

 

 

 

Aktuelt

Livsscenen drives av psykoterapeut Marianne Natvig:

"Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil jobbe med. Jeg ønsker å møte deg med respekt og lydhørhet for den du er og vil støtte deg i å finne videre i livet på en god måte. Jeg har kunnskap om og erfaring med metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser. Velkommen til meg."

 • Ressursorientert og handlingsrettet terapimetode
 • Pris individualtime 90 min.: 750,-
 • Kort ventetid

Gruppeterapi

Kveldsgruppe tirsdager

Neste gruppe starter 10. oktober 2017

Våg å være deg!

Dagskurs psykodrama Vang v/Hamar

søndag 3. september

 • Leter du etter din egen sanne stemme?
 • Har du et ønske om å ta i bruk en rusten eller ubrukt sangstemme?
 • Har du et kunstnerisk formidlingsbehov som du trenger å mykne fram under veiledning?
 • Trenger du å øve deg på konkrete formidlingssituasjoner? 


 

Copyright Livsscenen 2014 © All Rights Reserved