Kontakt og tilhørighet - psykodrama helgegruppe

Sammen og hver for oss - kontakt og tilhørighet i "koronaens tid"


Vi mennesker er grunnleggende relasjonelle. Vi formes, utfordres og gjøres levende i kontakt, med oss selv og med andre. Å møtes i en psykodramagruppe gir mulighet til å kjenne seg som del av et fellesskap og samtidig løfte fram og jobbe med livstemaer på en fordypende, handlingsrettet og ressursorientert måte. Temaene vi skal jobbe med i løpet av helgegruppen vil synliggjøres og artikuleres av gruppen når vi kommer sammen.

 

Vi vil gi rom til å dele fra eget liv og til å lytte til det andre deler fra eget liv. Vi kommer til å invitere til fordypende utforskning på psykodramascenen, hvor noen temaer som er viktige for gruppen løftes fram på scenen og undersøkes med utgangspunkt i individuelle livshistorier. Vi setter selve livet på scenen, uten manus og uten intensjon om prestasjon. Vi setter i scene og undersøker situasjoner, relasjoner og følelsesmessige tilstander slik det fremtrer og erfares av individet.

 

Gruppepsykoterapi har som sitt fundament at vi som mennesker er grunnleggende relasjonelle, og at livsmening, vekst og helning først og fremst finner sted i relasjoner. Vi får våre sår i relasjoner og sår kan heles og leges gjennom relasjoner. Å være del av en gruppe og å dele livserfaringer, både krevende og gode, kan oppleves styrkende og reparerende. Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretagende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram, dele og jobbe med i gruppen.


Arne Husjord og Marianne Natvig leder helgegruppen og har det terapeutiske ansvar for arbeidet i gruppen.   


Arne Husjord er psykodramaregissør TEP, teaterpedagog og skuespiller med lang erfaring som skuespiller, lærer og terapeut. Han har arbeidet med Moreniansk filosofi og metode i videregående skole, Pøbelprosjektet, Moreno Instituttet og Norges Musikkhøgskole i 25 år. Arne har spesialisert seg på arbeid med kropp og bevegelse som del av sin terapeutiske praksis og har arbeidet med disse metodene i 30 år.


Marianne Natvig er psykodramaregissør CP, musikkviter og sanger. Marianne driver egen praksis hvor hun tilbyr individualterapi og gruppeterapi. Hun tilbyr også kurs, grupper og individuell veiledning i stemmearbeid og sang. Marianne bruker sin kompetanse på arbeid med stemme og sang som del av terapeutisk fordypning i arbeid med klienter og i grupper. 


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).


Praktisk informasjon:

Datoer: 21. - 23. januar 2022

Tid: Fredag 18-21, lørdag kl. 10-18, Søndag 10-17.30

Sted: Grønlandsleiret 14, Oslo (Qigongsenteret)

Pris: kr. 4375,- inkl. mva. * 

Gruppen ledes av Arne Husjord og Marianne Natvig

*Se mer informasjon om priser og betingelser.


Det tas forbehold om muligheter for gjennomføring ut ifra gjeldene smitteverntiltak i Oslo. Smittevernregler følges.


Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling.