Psykodramagruppe

Psykodramagruppe


Psykodrama er en gruppebasert terapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en konkret måte. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert og vektlegger mulighet til endring og å få økt spontanitet, kreativitet og handlefrihet i eget liv. Psykodramametoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut viktige situasjoner i ditt liv, undersøke viktige relasjoner og prøve ut ulike handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.   


Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid kan være virkningsfullt, fordypende og givende. Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretakende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.


Livsscenen inviterer til psykodramagrupper jevnlig. Du kan enten velge å delta i en gruppe som går over 6-8 ganger eller velge å delta i et forløp over lengre tid.


Temaer som kan jobbes terapeutisk med i psykodrama er blant annet:


 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Utbrenthet
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Ønske om å ta i bruk en større del av egne ressurser 
 • Eksistensielle tema
 • Støttebehandling ved fysisk sykdom
 • Spiseforstyrrelser
 • Lav selvfølelse
 • Psykosomatiske plager


Les mer om psykodrama her

Kropp, stemme og psykodrama

 

Velkommen til helgegruppe som gir mulighet til å utforske ressurser og livsutfordringer gjennom bevegelse, stemmeuttrykk og handling. Helgekurset arrangeres to til tre helger hvert semester. Du kan velge om du vil delta en eller begge helgene.


Datoer 2021  

Datoer kommer når det igjen er mulig og tilrådelig å møtes i grupper. 


Tid: Fredag 17-21

lørdag og søndag 10.30-18

Sted: Grønlandsleiret 14, Oslo

Pris

Terapeuter: Arne Husjord og Marianne Natvig


Meld deg på her 


Kveldsgruppe 


Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer på en konkret og mulighetsåpnende måte. Å jobbe med livstemaer i en gruppe som følger hverandre over tid er fordypende og virkningsfullt. Å delta i en gruppe gir mulighet til å utforske hvem du er i relasjon til andre, og en unik mulighet til å prøve ut nye handlingsmuligheter sammen med andre. 


Kveldsgruppe

Terapigruppe seks torsdagskvelder:

Datoer 2021:

Datoer kommer når det igjen er mulig å møtes i grupper. 

Tid: kl. 17.30-21.00 hver gang

Sted: Nedre Slottsgate 7, Oslo 

Pris: 

Antall deltakere: 6-10 deltakere

Terapeuter: Arne Husjord og Marianne Natvig

 


Meld deg på her