Psykodrama helgegruppe

Psykodrama helgegruppe


Vi mennesker er grunnleggende relasjonelle. Vi formes, utfordres og gjøres levende i kontakt, med oss selv og med andre. Å møtes i en psykodramagruppe gir mulighet til å kjenne seg som del av et fellesskap og samtidig løfte fram og jobbe med livstemaer på en fordypende, handlingsrettet og ressursorientert måte. 


Gruppepsykoterapi har som sitt fundament at vi som mennesker er grunnleggende relasjonelle, og at livsmening, vekst og helning først og fremst finner sted i relasjoner. Vi får våre sår i relasjoner og sår kan heles og leges gjennom relasjoner. Å være del av en gruppe og å dele livserfaringer, både krevende og gode, kan oppleves styrkende og reparerende. 


Å delta i en psykodramagruppe gir anledning til å jobbe med livstemaer i en trygg og ivaretagende ramme. Du velger selv hva du vil ta fram, dele og jobbe med i gruppen.


Vi vil gi rom til å dele fra eget liv og til å lytte til det andre deler fra eget liv. Vi kommer til å invitere til fordypende utforskning på psykodramascenen, hvor noen temaer som er viktige for gruppen løftes fram på scenen og undersøkes med utgangspunkt i individuelle livshistorier. 

 

Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en ressursorientert, helhetsintegrert og handlingsrettet måte. Metoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut situasjoner i livet, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.

 

Arbeidet vil være en veksling mellom individuell fordypning og arbeid i gruppe. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der. Deltakelse krever ingen forkunnskap i psykodrama eller andre kreative metoder. Du kommer og er tilstede akkurat slik du er. Kursopplegget tilpasses den bestemte gruppen.


Hva kan du oppnå med å delta på et helgekurs:


  • Jobbe med dine egne livstemaer på en ressursorientert måte
  • Lytte til deg selv og uttrykke deg selv på varierte måter
  • Styrke dine ressurser og talenter
  • Prøve ut nye handlingsmuligheter i samspill med andre
  • Utvide ditt spillerom og repertoar som menneske


Om oss: 


Marianne Natvig er psykodramaregissør CP, sanger og har en mastergrad i musikkvitenskap fra UiO. Marianne jobber som psykoterapeut med enkeltklienter og grupper og tilbyr kurs, grupper og individuell veiledning i kreativt terapeutisk stemmearbeid. Marianne bruker sin kompetanse på stemme, pust og sang som del av terapeutisk fordypning i arbeid med enkeltklienter og grupper.  


Arne Husjord er utdannet psykodramaregissør TEP. Arne er også skuespiller og lærer utdannet ved UiO. Han har lært og praktisert kroppsterapi med basis i bioenergetikk og bioenergetiske øvelser i over 20 år. Arne er en av grunnleggerne av Pøbelprosjektet der han utviklet metodikk som skulle hjelpe unge mennesker til å ta sine ressurser i bruk og gjøre utfordringene til sine fordeler i arbeidslivet. I 2017 mottok Arne Jonasprisen for sitt arbeid med Pøbelprosjektet. Nå jobber han som psykoterapeut med enkeltklienter og grupper.


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Praktisk informasjon:

  

Datoer 2023: 

3.-5. mars og 12.-14. mai

Datoer høst 2023 kommer

 

Tidspunkt: Fredag 18-21, Lørdag: 10-18

Søndag: 10-17.30 

Sted: Majorstua Terapifellesskap, Industrigata 46c, 0357 Oslo

Pris: kr. 4375,- (inkl.mva.) for en helg. 

Gruppene ledes av Marianne Natvig og Arne Husjord


For mer informasjon og påmelding: 

Marianne Natvig: mobil: 415 06 852

e-post: natvig.marianne@gmail.com 

Arne Husjord: mobil: 982 13 192 

e-post: a.husjord@gmail.com 


Arne Husjord og Marianne Natvig


Vi har samarbeidet om å lede terapigrupper siden 2018. Utgangspunktet for vårt arbeid er en erkjennelse av at ethvert menneskes kropp og psyke har iboende helende krefter og muligheter for å finne balanse.