Kropp, stemme og psykodrama

Kropp, stemme og psykodrama


Helgegruppen kropp, stemme og psykodrama gir mulighet til å utforske ressurser og livsutfordringer gjennom bevegelse, stemmeuttrykk og handling. Det blir fysiske økter med ledete øvelser med intensjon å varme opp kroppen, forløse spenninger og komme i kontakt med følelser. Det blir også økter hvor vi gjør øvelser for stemme og pust med hensikt å varme opp og forløse stemmen. Arbeidet med kropp og stemme fungerer som oppvarming til psykodrama. På psykodramascenen får gruppedeltakere mulighet til å se på og spille ut aktuelle livstemaer med mål om å tilegne seg større innsikt og utforske nye hensiktsmessige handlingsmuligheter.


Som holistisk terapeutisk metode er vi i psykodrama opptatt av hele mennesket hvor sammenhengen mellom kropp, sinn og sjel vies oppmerksomhet. Det har i mer tradisjonelle terapeutiske retninger ikke vært like stort fokus på kroppens betydning i vurdering og behandling av psykiske helseplager. Dette er i endring. Det er nå større enighet om at god psykisk helse og behandling av psykiske  helseplager fordrer et fokus på hele mennesket hvor også kroppens betydning vektlegges. Deltakelse i denne gruppen gir innsikt og egenerfaring i fysisk basert inngang til helsefremmende terapeutisk arbeid.

Gruppen egner seg både for deg som er godt kjent med psykodrama og deg som ikke har erfaring fra psykodrama fra før.


Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som gir mulighet til å jobbe med livstemaer på en ressursorientert, helhetsintegrert og handlingsrettet måte. Metoden gir mulighet til å sette i scene og spille ut situasjoner i livet, og undersøke viktige relasjoner og handlingsalternativer. Metoden har som mål å sette oss i stand til å fylle våre roller og leve våre liv på best mulig måte.


Gruppepsykoterapi har som sitt fundament forståelsen av at vi som mennesker er grunnleggende relasjonelle. Livsmening, vekst og helning finner først og fremst sted i relasjoner. Å være del av en gruppe og å dele livserfaringer, både krevende og gode, kan oppleves styrkende og reparerende.

 

Arbeidet vil være en veksling mellom individuell fordypning og arbeid i gruppe. Du velger selv hva du vil ta fram og jobbe med i gruppen. Gruppen er taushetsbelagt, det som deles i gruppen forblir der.


Deltakelse krever ingen forkunnskap i psykodrama, sang/stemmebruk eller andre kreative metoder. Kursopplegget tilpasses den bestemte gruppen.


Arne Husjord og Marianne Natvig leder helgegruppene sammen. Arne og Marianne har samarbeidet i flere år og holdt terapigrupper sammen siden 2017. Vi får gode tilbakemeldinger fra deltakere på samarbeid og innhold i helgegruppene.  


Arne Husjord er psykodramaregissør TEP, teaterpedagog og skuespiller med lang erfaring som skuespiller, lærer og terapeut. Han har arbeidet med Moreniansk filosofi og metode i videregående skole, Pøbelprosjektet, Moreno Instituttet og Norges Musikkhøgskole i 25 år. Arne har spesialisert seg på arbeid med kropp og bevegelse som del av sin terapeutiske praksis og har arbeidet med disse metodene i 30 år.


Marianne Natvig er psykodramaregissør CP, musikkviter og sanger. Marianne driver egen praksis hvor hun tilbyr individualterapi og gruppeterapi. Hun tilbyr også kurs, grupper og individuell veiledning i stemmearbeid og sang. Marianne bruker sin kompetanse på arbeid med stemme og sang som del av terapeutisk fordypning i arbeid med klienter og i grupper. 


All terapeutisk virksomhet i regi av Livsscenen skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for Psykoterapi (NFP).


Praktisk informasjon:

Datoer: 9.-11. september 

Tid: Fredag 18-21

       Lørdag kl. 10-18

       Søndag kl. 10-17.30

Sted: Grønlandsleiret 14, Oslo (Qigongsenteret)

Pris: 4375,- inkl. mva. for en helg. 

Gruppene ledes av Arne Husjord og Marianne Natvig

Se mer informasjon om priser og betingelser.


Vi formes som individer i samspill med andre. Vi får også våre sår i relasjon til andre. I psykodrama jobber vi ut fra en forståelse av at reparasjon av relasjoner og legning av sår best kan skje gjennom relasjonelt arbeid. Å prøve ut nye handlingsmuligheter for å få et et helere og frodigere liv er også nyttig å gjøre i relasjon til andre. Gruppen er en unik ressurs i både terapeutisk arbeid og i selvutvikling.